about3

החזון של בר ביצוע

אנחנו בר ביצוע נשאף להיות חברה אשר:
מעמידה את הלקוח במרכז.
גדלה תוך שיפור מתמיד בביצועיה.
צרכנים רוצים לקנות ממנה שירותים ומוצרים.
ספקים רוצים לעבוד איתה.
עובדים רוצים לעבוד בה.

על מנת לממש את חזון השרות של החברה, ניישם את הערכים:

אמינות
הבנת צרכי הלקוח
מקצועיות ויחסי אנוש
שירות אדיב ללא משוא פנים

באמצעות תהליך מתמיד של:
הטמעה – הדרכה, הסמכה, מחויבות ודוגמא
אישית.
בקרה – פיתוח והפעלת מדדי ביצוע ויעדים.
שיפור – תוך כדי הפקת לקחים.
הפנמה-מודעות אמיתית לנושא השירות.

כשכל העולם מהדק את החגורה והמכירות בעייתיות בעלי העסקים והחברות מתעמקים ב 2 נושאים עיקריים:

יצירת חזון,רתימת העובדים לחזון
ויעדים להשגתו .
מעבר משירות טוב לשירות מעולה.

חזון משותף הוא חזון שאנשים רבים באמת ובתמים מחויבים לו , מפני שהוא משקף את
החזון האישי שלהם.

about5